Terms and Conditions

Măsurile luate pentru asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal

Măsurile luate pentru asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal.

I. Categorii de persoane

SC Business Saga SRL prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane fizice în scopul prevăzut la secțiunea II:

 • a) Angajați ai clientului;
 • b) Persoane fizice abonate la newsletter;
 • c) Orice persoană fizică sau juridică care are raporturi de natură comercială sau contractuală cu
 • SC Business Saga SRL;

II. Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC Business Saga SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevăzute la secțiunea I.Scopul colectării datelor este:

 • a) pentru persoanele prevăzute la secțiunea I litera a și c: realizarea principalului obiect al
 • activității, consultanță de management;
 • b) pentru persoanele prevăzute la secțiunea I litera a: prelucrări statistice necesare pentru
 • fundamentarea deciziilor de management în cadrul structurii clientului;
 • c) pentru persoanele prevăzute la secțiunea I litera b: crearea și utilizarea de profiluri ale
 • persoanelor vizate în vederea transmiterii unor newsletter.

III. Motivația colectării și prelucrării datelor cu caracter personal

 • a) Scopul major pentru care SC Business Saga SRL colectează date cu caracter personal țin de
 • prelucrări ale informațiilor pe baza cărora se pot lua decizii coerente și concrete în ceea ce
 • privește strategia de management a clientului;
 • b) În situația prevăzută la secțiunea I litera b, personalizarea conținutului de specialitate
 • comunicat către persoane în funcție de aria de interes;
 • c) În situația prevăzută la secțiunea I litera c, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale.

IV. Părțile care au acces la informațiile cu caracter personal

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari:

 • a) în cazul prevăzut la secțiunea II literele a, b, c: persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, angajați ai operatorului cu drept de acces, împuternicitul operatorului, alte persoane fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, autoritatea judecătorească, poliția, organe de urmărire penală și alte instituții abilitate de lege să solicite informații.

V. Măsurile luate pentru asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal

SC Business Saga SRL garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic, dar nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului cu care este dotat și care este furnizat de firme terțe producătoare de programe de calculator.

Deși SC Business Saga SRL a luat măsuri de securitate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea incorectă sau necorespunzătoare și accesul neautorizat, nu se poate garanta securitatea absolută a datelor transferate pe internet.

SC Business Saga SRL nu vinde, nu închiriază, nu transferă date personale identificabile nimănui.

SC Business Saga SRL poate să trimită date personale identificabile despre dumneavoastră către alte companii sau persoane, numai în următoarele cazuri:

» avem consimțământul dumneavoastră pentru a oferi aceste date;
» în cazul în care răspundem la citații, ordine ale instanțelor de judecată, acțiuni legale sau oricărei cereri legitime a autorităților.

Serverele pe care website-ul și aplicațiile sunt găzduite sunt protejate de acces fizic și la distanță limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punct de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

VI. Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt colectate și/sau prelucrate

La cererea persoanelor fizice, SC Business Saga SRL confirmă dacă prelucrează sau nu date personale în mod gratuit pentru o solicitare pe an.

SC Business Saga SRL se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile legii 677/2001.


Conform Legii 677/2001, persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Totodată au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către SC Business Saga SRL la adresa București, sector 1, str. Clopotarii Vechi nr. 18, ap. 1. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.