Anunt platforma (Primul Pas)

Title Separator
Dec 2021, 1 min. read
N

Nr. 132/02.07.2021

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Denumirea achizitorului: SC BUSINESS SAGA SRL, str. Nicolae Grigorescu, nr. 11A, Alba Iulia, jud Alba

Obiectul contractului: Achiziție module aplicații informatice platormă e-learning necesare desfășurării activităților din cadrul Proiectului „Stagiul de practică – primul pas spre primul job” cod SMIS 131605.

Durata contractului: 3 luni

Procedura aplicată ACHIZIȚIE DIRECTĂ, cu respectarea principiilor Legii 98, cu reglementarile Normelor Metodologice aprobate prin HG 395/206, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit aliniatului 3, lit b.

Termenul şi modul de depunere a ofertelor:

12.07.2021 ora: 12 la adresa de implementare SC BUSINESS SAGA SRL, str. Henri Coanda, nr. 1, Alba Iulia, jud Alba, sau prin e-mail pe adresa office@business-saga.ro

Persoana de contact: SEPTIMIU PETRU POPA, presedinte comisie, email office@business-saga.ro telefon 0720-045545.

Accesarea documentației de atribuire:

Documentația de atribuire este disponibila la adresa de implementare SC BUSINESS SAGA SRL, str. Henri Coanda, nr. 1, Alba Iulia, jud Alba.

Criteriul de atribuire:

Pentru stabilirea ofertei câștigătoare, criteriul de atribuire aplicat este „prețul cel mai scăzut”.

 

 

 

Download
E-mail