Anunt IT (Primul Pas)

Title Separator
Apr 2021, 1 min. read
N

Nr. 70/11.03.2021

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Denumirea achizitorului: SC BUSINESS SAGA SRL, str. Nicolae Grigorescu, nr. 11A, Alba Iulia, jud Alba

Obiectul contractului: Achizitie echipamente IT necesare desfășurării activităților din cadrul Proiectului „Stagiul de practică – primul pas spre primul job” cod SMIS 131605.

Durata contractului: 90 zile

Procedura aplicată:  Procedura este reglementată prin Ordinul MFE nr.1284/08.08.2016 privind procedurile de achizitii aplicabile beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene

Termenul şi modul de depunere a ofertelor: 19.03.2021 ora 12:00, la locatia de implementare a proiectului SC BUSINESS SAGA SRL, str. Henri Coanda, nr. 1, Alba Iulia, jud Alba, sau prin e-mail pe adresa office@business-saga.ro

Persoana de contact: SEPTIMIU PETRU POPA, presedinte comisie, email office@business-saga.ro telefon 0720-045.545.

Accesarea documentației de atribuire:Documentația de atribuire este disponibila la locatia de implementare a proiectului SC BUSINESS SAGA SRL, str. Henri Coanda, nr. 1, Alba Iulia, jud Alba.

Criteriul de atribuire: Pentru stabilirea ofertei câștigătoare, criteriul de atribuire aplicat este „prețul cel mai scăzut”.

 

Download
E-mail