Anunt IT

Title Separator
Oct 2019, 1 min. read
N

Nr. 9 / 03.10.2019

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Denumirea achizitorului: SC BUSINESS SAGA SRL, str. Trandafirilor, nr.16, birou 10, Alba Iulia, jud Alba

Obiectul contractului: Achizitie echipamente IT necesare desfășurării activităților din cadrul Proiectului “PRO FORMA”, cod SMIS 126688

Durata contractului: 1 lună

Procedura aplicată:  Procedura este reglementată prin Ordinul MFE nr.1284/08.08.2016 privind procedurile de achizitii aplicabile beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene

Termenul şi modul de depunere a ofertelor:

10.10.2019 ora 12:00 la sediul SC BUSINESS SAGA SRL, str. Trandafirilor, nr.16, birou 10, Alba Iulia, jud Alba, sau prin e-mail pe adresa office@business-saga.ro

Persoana de contact:  SEPTIMIU PETRU POPA, membru comisie, email office@business-saga.ro telefon 0720-045545.

Accesarea documentației de atribuire:

Documentația de atribuire este disponibila la sediul SC BUSINESS SAGA SRL, str. Trandafirilor, nr.16, birou 10, Alba Iulia, jud Alba, sau pe site la adresa www.business-saga.ro in secţiunea Noutăți

Criteriul de atribuire:

Pentru stabilirea ofertei câștigătoare, criteriul de atribuire aplicat este „prețul cel mai scăzut”.

 

E-mail