Anunt abonamente publicatii

Title Separator
Feb 2020, 1 min. read
N

Nr. 11 / 21.01.2020

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Denumirea achizitorului: SC BUSINESS SAGA SRL, str. Trandafirilor, nr.16, birou 10, Alba Iulia, jud Alba

Obiectul contractului: Servicii de asistență de specialitate în selectarea și furnizarea de conținuturi de învățare prin intermediul abonamentelor și publicațiilor e-learning în domeniul dezvoltării resurselor umane, necesare desfășurării activităților din cadrul Proiectului “PRO FORMA”, cod SMIS 126688

Durata contractului: 12 luni

Procedura aplicată:  Procedura este reglementată prin Ordinul MFE nr.1284/08.08.2016 privind procedurile de achizitii aplicabile beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene

Termenul şi modul de depunere a ofertelor:

03.02.2020 ora 12:00 la sediul SC BUSINESS SAGA SRL, str. Trandafirilor, nr.16, birou 10, Alba Iulia, jud Alba, sau prin e-mail pe adresa office@business-saga.ro

Persoana de contact:  SEPTIMIU PETRU POPA, membru comisie, email office@business-saga.ro telefon 0720-045545.

Accesarea documentației de atribuire:

Documentația de atribuire este disponibila la sediul SC BUSINESS SAGA SRL, str.Trandafirilor, nr.16, birou 10, Alba Iulia, jud Alba, sau pe site la adresa www.business-saga.ro in secţiunea Noutăți

Criteriul de atribuire:

Pentru stabilirea ofertei câștigătoare, criteriul de atribuire aplicat este „prețul cel mai scăzut”.

 

E-mail