Anunț IT (SIPAC)

Title Separator
Apr 2021, 1 min. read
N

Nr. 81/ 11.11.2020

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Denumirea achizitorului: SC BUSINESS SAGA SRL, str. Nicolae Grigorescu, nr. 11A, Alba Iulia, jud Alba

Obiectul contractului: Achizitie echipamente IT necesare desfășurării activităților din cadrul Proiectului “Stagii integrate de practică și consiliere profesională pentru absolvenți competitivi pe piața muncii (SIPAC)”, cod SMIS 131603

Durata contractului: 90 zile

Procedura aplicată:  Procedura este reglementată prin Ordinul MFE nr.1284/08.08.2016 privind procedurile de achizitii aplicabile beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene

Termenul şi modul de depunere a ofertelor: 20.11.2020 ora 12:00 la sediul SC BUSINESS SAGA SRL, str. Nicolae Grigorescu, nr. 11A, Alba Iulia, jud Alba, sau prin e-mail pe adresa office@business-saga.ro

Persoana de contact:  CHIRA IOANA, presedinte comisie, email office@business-saga.ro telefon 0746-073.093.

Accesarea documentației de atribuire: Documentația de atribuire este disponibila la sediul SC BUSINESS SAGA SRL, str. Nicolae Grigorescu, nr. 11A, Alba Iulia, jud Alba.

Criteriul de atribuire: Pentru stabilirea ofertei câștigătoare, criteriul de atribuire aplicat este „prețul cel mai scăzut”.

 

Download
E-mail