GDPR Policy

Notă de informare privind protecția datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice SC Business Saga SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: realizarea principalului obiect al activității, consultanță de management; scopuri statistice și de creare și utilizare de profiluri ale persoanelor în vederea transmiterii unor newslettere.

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru realizarea principalului obiect al activității, consultanță de management; scopuri statistice și de creare și utilizare de profiluri ale persoanelor în vederea transmiterii unor newslettere. Refuzul dvs. determină imposibilitatea realizării scopului menționat mai devreme.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: reprezentanții legali ai persoanei vizate, angajați ai operatorului cu drept de acces, împuternicitul operatorului, alte persoane fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, autoritatea judecătorească, poliția, organe de urmărire penală și alte instituții abilitate de lege să solicite informații.

Doriți să primiți informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de SC Business Saga SRL?

□DA (trimiteți un mail pe adresa contact@business-saga.ro) □NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la SC Business Saga SRL, București, sector 1, str. Clopotarii Vechi, nr. 18, ap. 1. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în afara țării.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil la adresa contact@busiess-saga.ro

Observație:*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de politie, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.